Buitenplaats Oudmijl

Ligging

Amstelveen - Amsteldijk Noord (tussen de Kalfslaan en de volgende scherpe bocht van de Amstel in het zuiden)

Andere benaming

De Heerlijkheid

Geschiedenis

Ten zuiden van de buitenplaats Kostverloren bevond zich bij een ban- of mijlpaal (uit 1563) een terrein, dat bij de verkoop in 1687 nog De Heerlijkheid heette. De nieuwe eigenaar Arent Crijts noemde de hofstede Oudmijl.

Omstreeks 1730 verkochten de erfgenamen van Crijts de hofstede aan mr. Drik van der Meer, schepen van Amsterdam. Hij verkocht de hofstede nog in 1730 door aan mr. Pieter Elias.

Na het overlijden van Pieter Elias in 1736 over op diens zoon Pieter en later op mr. Pieter Witsen Elias. Toen Witsen Elias in 1789 ook het ten zuiden van Oudmijl gelegen De Morgenstond kocht, waren de beide buitenplaatsen in een hand. Witsen Elias´ erven transporteerden de buitenplaatsen in 1808 aan mr. J.S. van Namen, heer van Scherpenzeel.

Bewoners

  • 1687 - Arent Crijts
  • 1730 mr. Dirk van der Meer
  • 1730 - 1736 mr. Pieter Elias
  • 1736 - Pieter
  • - 1808 Pieter Witsen Elias
  • 1808 - mr. J.S. van Namen

Huidige doeleinden

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@