Buitenplaats Tulpenburg

Ligging

Amstelveen - Amsteldijk Noord

Andere benaming

Breeweer, Jong Kostverloren, Nieuw Kostverloren, Het Koetje

Geschiedenis

In 1606 lijkt op het terrein voor het eerst een huis te hebben gestaan, dat in 1607 ´het Breeweer ofte jonge Costverloren´ werd genoemd. In 1619 werd het eigendom van het terrein overgedragen aan de Amsterdammer Abel Mathijsz. Burgh zijn erfgename Anna Burgh trouwde in 1650 met Dirk Tulp, bewindhebber van de OIC en Amsterdams schepen. Hij noemde het buiten vervolgens Tulpenburg. Na de dood van Dirk Tulp in 1682 werd zijn dochter Anna Catharina Tulp eigenares van de buitenplaats. Haar echtgenoot mr. Nicolaas Witsen verkocht het in 1717 aan de invloedrijke Amsterdamse koopman David de Pinto jr. Later kwam de buitenplaats in handen van Isaac de Pinto, bij wie in 1759 de Zweedse astronoom Bengt Ferrner op visite kwam. In verband met het faillisement van het handelshuis De Pinto werd de buitenplaats in 1761 door Aron de David de Pinto verkocht. In 1784 kocht de beruchte sloper Frederik Kaal ook deze buitenplaats. Zoals altijd ging hij grondig te werk. In 1791 is er nog slechts sprake van een moestuin, weliswaar voorzien van een extra fraai hek. Tussen 1791 en 1809 werd op de buitenplaats een nieuwe boerenwoning gebouwd. Later werd er herberg Het Koetje ingericht. Ook deze herberg was in 1965 voor de sloop bestemd.

Bewoners

  • 1619 - Abel Mathijsz. Burgh
  • - 1682 Anna Burgh x Dirk Tulp
  • 1682 - 1717 Anna Catharina Tulp x mr. Nicolaas Witsen
  • 1717 - 1761 David de Pinto
  • 1784 - Frederik Kaal

Huidige doeleinden

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@