Buitenplaats Wester-Amstel

Ligging

Amstelveen - Amsteldijk Noord 55

Geschiedenis

In vroeger tijden werd het landgoed met eventuele bebouwing aangeduid als bruikweer. Het bezit van Vastert Joosten (1625), eigenaar van 20,5 mad, kwam in handen van Pieter Pauluszoon Hooft. Deze voegde er nog 20,5 mad aan toe. In 1656 kwam de bruikweer (Wester-Amstel) voor een kwart deel in bezit van Sijmon Schoonhoven voor ruim ƒ 4.000,00. Met zijn medeëigenaars droeg hij in 1662 de bruikweer, waarop zich nu twee huizen bevonden, over aan Nicolaas Pancras. Deze was raad en schepen van Amsterdam die op deze grond een buitenplaats stichtte. Na zijn dood verkocht zijn weduwe Petronella de Waert in 1686 de bruikweer die 18 morgen groot was. Zij ontving van de koper Jan Marcusz., ƒ 16.000,00. Dat het echtpaar de buitenplaats stichtte is af te leiden aan het feit dat op het hek voor het landgoed, hun wapens te zien zijn.

Jan Marcus of Andries Leenderts, die op 19 februari 1714 de bruikweer voor ƒ 14.000,00 kocht, heeft het oude huis afgebroken. Hij bouwde er het nu nog bestaande huis, dat er zeker in 1730 stond. In de transportacten bleef het 'bruikweer met hofstede en huizinge' heten. Andries Leenderts liet het goed na aan zijn enige dochter Anna Levina, gehuwd met Jacob du Faij. Diens dochter, vrouwe Maria du Faij en haar man, Gillis van der Voort, deden het van de hand op 5 oktober 1739. Hendrik Colonius die 'bruikweer met hofstede en huizinge' in 1739 voor f 9.500,00 kocht, verkocht het in 1750. Hij benoemde het als 'een hofstede met deselfs heerehuijsing, speelhuijs, koetshuijs, stalling, tuinmanswoning' etc. met 18 morgen land en genaamd 'Wester-Amstel' te koop voor f 8.000,00. Onder die naam en voor die prijs werd het verkocht aan Adriaan Cromhout.

In 1776 kocht Frederik Kaal het buiten voor f 7.750,00. Deze persoon was verantwoordelijk voor het slopen van een groot aantal buitenplaatsen langs de Amstel. Gelukkig kwam er voordat er gesloopt werd een nieuwe koper opdagen. Frederik Kaal verkocht het buiten op 16 december 1776 aan Jan de Neufville voor f 6.000,00. In de acte stond: 'verkoop van de platte grond met de heerenhuizing van de hofstede 'Wester-Amstel'. Er stond dus niet 'van' maar 'met'. Het buiten werd gespaard en tien jaar later, in 1786 ging het voor f 5.250,00 over aan Bernardus de Bie. Diens erfgenamen verkochten het in 1792 voor f 10.000,00 aan Mr. Antonius Quirinus van Persijn, die ook van het buiten 'Amstelland' eigenaar was geworden. Toen de heer Lissone, de stichter van het reisbureau Lissone, het huis in 1900 kocht, was er een herberg in gevestigd. Lissone maakte er weer een buitenverblijf van, dat na zijn dood door de dames Lissone werd bewoond.

Na de dood van de laatste juffrouw Lissone erfde een neef, Ludvig Movig, het buiten. Hij bracht het huis en park onder in de Stichting J. Ph. Lissone. Helaas had de stichting niet genoeg middelen om het huis te onderhouden. Het was zo vervallen geraakt, dat het achterhuis onbewoonbaar was verklaard.

In 1989 tekende Groengebied Amstelland een erfpachtcontract voor een periode van 30 jaar met de Stichting Lissone. Het erfpachtcanon bestond uit een symbolisch bedrag, want volgens afspraak zou Groengebied het huis laten restaureren. Deze afspraak werd nagekomen. Groengebied Amstelland is een organisatie waarin de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en de provincie Noord­Holland samenwerken. Een van hun doelstellingen is een aantrekkelijk landschap buiten de bebouwde kom in stand te houden. Op deze manier blijft ook de ruim 260 jaar oude buitenplaats Wester-Amstel behouden. In 1993 is de Stichting vrienden van Wester-Amstel opgericht. De stichting probeert de bekendheid van het park te vergroten, verricht vrijwilligerswerk op de buitenplaats en werft fondsen voor het onderhoud van het park en gebouw. Bovendien organiseert de stichting evenementen in het achterhuis en het park, zoals concerten, tentoonstellingen, lezingen en excursies.

Bewoners

 • - 1625 Vastert Joosten
 • 1625 - Pieter Pauluszoon Hooft
 • 1656 - 1662 Sijmon Schoonhoven
 • 1662 - 1686 Nicolaas Pancras x Petronella de Waert
 • 1714 - Jan Marcus of Andries Leenderts
 • - 1739 Maria du Faij x Gilles van der Voort
 • 1739 - 1750 Hendrik Colonius
 • 1750 - 1776 Adriaan Cromhout
 • 1776 Frederik Kaal
 • 1776 - 1786 Jan de Neufville
 • 1786 - 1792 Bernardus de Bie
 • 1792 - mr Antonius Quirinus van Persijn
 • 1900 - dhr Lissone
 • 1989 - Groengebied Amstelland

Huidige doeleinden

 • In gebruik door het Groengebied Amstelland

Opengesteld

 • Park is vrij toegankelijk

Bronverwijzing

Foto's © Albert Speelman 2024

@