Buitenplaats Amstelhoven

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk bij de Kuipersstraat (nu Kuiperspad)

Andere benaming

De Stene Brug

Geschiedenis

Na de dood van de zeepzieder Laurens Spiegel in 1573 of 1574 kwam het terrein van het latere Amstelhoven in handen van zijn kinderen, die het in 1634 doorverkochten aan de Amsterdamse koopman Steven du Pont. In 1698 kocht Jacob Cromhout de hofstede en noemde het De Stene Brug.

In 1739 werd Joannes Deknatel eigenaar van de hofstede, die hij herdoopte in Amstelhoven. In 1767 werd het plaisierplaats genoemd, tussen 1767 en 1804 wed er echter een herberg in gevestigd. Deze was waarschijnlijk in 1834 alweer afgebroken.

Het huis werd in 1911 afgebroken.

Bewoners

  • - 1574 Laurens Spiegel
  • 1574 - 1634 kinderen van Laurens Spiegel
  • 1634 - Steven du Pont
  • 1698 - Jacob Cromhout
  • 1739 - Joannes Deknatel

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@