Buitenplaats Amstelhoven (2)

Ligging

Amsterdam - aan de Amsteldijk ongeveer aan de noordkant van de Vrijheidslaan

Geschiedenis

Evenmin bestaat meer het noordelijk van 'Amstelvliet' gelegen buiten 'Amstelhoven', dat in enige lotsverbondenheid met 'Amstelvliet' zijn loopbaan begon. In 1732 wordt het aldus omschreven:

1 ° 'huisinge en getimmertens staande op de hofstede van Gerrit Nieuwenhuijsen, huurwaarde: ƒ 50,- per jaar ('Amstelvliet');'

2 ° een huijsie, dat jaarlijks verhuurd wordt voor ƒ 25,-. Eigenaar: Gerrit Nieuwenhuijsen ('Amstelhoven');

3 ° een tuin van Gerrit Nieuwenhuijsen, sijnde hierbij nog 12 morgen lants ('Amstelland') en de boerenbruiker 'Amstelhoven'.

Deze drie buitens (Amstelland,Amstelhoven en Amstelvliet) zijn op 10 mei 1784 in het bezit gekomen van Carel van Henghel. Zijn enige dochter, Judith Hermana Elisabeth van Hengel, uit zijn huwelijk met Margaretha van Resant, trouwde met Cornelis van Sorgen. Op 23 mei 1807 verkochten zij de buitenplaats genaamd 'Amstelhoven' met zijn herenhuis en verder de boerenbruiker genaamd 'Amstelhoven' met huizing, stalling en 12 morgen land en nog de tuin met heerenhuizing en koepel genaamd 'Amstelland', gelegen achter de gemelde boerenbruiker, voor ƒ 5.300,- aan Pieter Christoffel Schröder.

Toen diens vrouw, Geertruij Kuijper, overleed werd op 9 september 1810 de helft van het hele complex op haar man overgeboekt. Hij hertrouwde met Engelina Pieters, die bij de scheiding van de boedel van wijlen haar man op 19 augustus 1822 'de buitenplaats met deszelfs heerenhuizing, koepel en tuin' ontvangt.

Engelina hertrouwt weer met Hendrik Florijn. Dit echtpaar verkoopt 'de buitenplaats, genaamd Amstelhoven, met deszelfs herenhuizing' voor ƒ 1.550,- aan de heer Johann Wilhelm Statius Muller, predikant bij de Luthersche Gemeente te Amsterdam (7 maart 1828).

Misschien betrof het hier een verkapte schenking, want Ds. Statius Muller doet de buitenplaats op 16 augustus 1830 alweer van de hand voor ƒ 3.000,-.

Bewoners

  • 1784 - Carel van Heghel
  • - 1807 Judith Hermana Elisabeth van Hengel x Cornelis van Sorgen
  • 1807 - 1810 Pieter Christoffel Schröder x Geertruij Kuijper
  • 1810 - 1822 Pieter Christoffel Schröder x Engelina Pieters
  • 1822 - 1828 Engelina Pieters x Hendrik Florijn
  • 1828 - 1830 Johann Wilhelm Statius Muller

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@