Buitenplaats Amstellust

Ligging

Amsterdam - ter hoogte van de Rustenburgerstraat

Geschiedenis

Deze buitenplaats werd ook wel - foutief - Amstelrust genoemd. Rond 1730 was het in bezit van mevrouw Delebeecq.

Bewoners

  • ca 1730 - mw Delebeecq

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@