Buitenplaats Amstelrust

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk 319

Andere benaming

De Redout, Groenhoven, De Tuinbouw (kwekerij)

Geschiedenis

Het terrein was voor 1635 in handen van de Amsterdamse schepen Michiel Pauw. In 1635 ging het terrein over naar de Amsterdamse notaris Sijbrant Cornelisz, die er de naam Groenhoven aan gaf. Na 1638 werd het huis aan de Amstel met het bijbehorend langwerpig terrein dat tot aan de Amsterdamseweg (toen: Veendijk) liep, gekocht door Michiel Gijsbertsz. Popta (Aan de 'achterkant' van het terrein liet Popta door Philips Vingboom een buitenplaats bouwen die hij eveneens Groenhoven noemde).

Bij een landverdeling in 1707 krijgt Sara Popta, echtgenote van mr. Jacob van der Does, de hofstede aan de Amstel in handen; deze droeg nu de naam De Reduijt. Bij een verkoop in 1724, waarbij de kruidenier Jan Steur eigenaar werd, heette de buitenplaats inmiddels Amstelrust.

Steur liet waarschijnlijk een nieuw herenhuis op het terrein bouwen. Na het overlijden van Steur in 1728 werd de buitenplaats in 1730 verkocht door de erven. In 1782 is in een verkoopakte sprake van een herenhuis met bijgebouwen en een koepel.

Het gebouw dat er nu nog staat, zou ook door mr. Ernst Sigismuns Swaen in 1830 gebouwd kunnen zijn, zoals een steen met dat jaartal suggereert.

Tussen 1870 en 1880 was op de buitenplaats de kwekerij De Tuinbouw van de gebroeders Van den Berg gevestigd.

Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog had men plannen om van dit huis een Arbeiders-Jeugd-Centrum te maken, welke plannen tot mislukken gedoemd waren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam het in handen van de Duitsers. Het huis was voorbestemd als residentie voor de Ortskommandant. Hierdoor werd het gehele interieur uitgebroken met de bedoeling er een moderner inrichting voor in de plaats te stellen. Het laatste is gelukkig niet gebeurd.

Het bijbehorende park is grotendeels opgegaan in het Amstelpark, dat in 1972 werd aangelegd voor een Floriade.

Bewoners

  • - < 1635 Michiel Pauw
  • 1635 - Sijbrant Cornelisz
  • > 1638 Michiel Gijsbertsz
  • 1707 - 1724 Sara Popta x mr. Jacob van der Does
  • 1724 - 1728 Jan Steur
  • 1728 - 1730 erfgenamen van Jan Steur

Huidige doeleinden

  • Particuliere bewoning

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Hekken in Nederland

Foto's © Albert Speelman 2021

@