Buitenplaats Amstelvliet

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk, ongeveer tussen Waverstraat en Kromme Mijdrechtstraat

Andere benaming

Meerhuizen

Geschiedenis

Het terrein werd in 1721 afgesplitst van het ten zuiden aangrenzende Slotzicht en in datzelfde jaar apart als 'een bruikweertje lants' doorverkocht. Gerrit Nieuwenhuizen legde hier na 1721 een buitenplaats aan, die voor 1739 de naam Meerhuizen kreeg.

In 1784 komen wij voor het hier besproken Meerhuizen de naam Amstelvliet tegen.

Johannes Godefrides (1782-1838) was eigenaar van het pand.

Rond 1896 was het hoofdgebouw van de buitenplaats al niet meer bewoond.

In 1914 stond het gebouw er nog en is in of na 1916 afgebroken.

Bewoners

  • . 1721 - Gerrit Nieuwenhuizen
  • - Johannes Godefrides Marlof

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Vreeken, Hubert - "De buitenplaats Ionica aan de Amstel" - Tijdschrift Amstelodamum, 1997 - pag 171

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@