Buitenplaats Amstelvreugd

Ligging

Amsterdam - Weesperzijde, ongeveer bij de Graaf Florisstraat

Geschiedenis

In 1724 kocht Cornelis van Scharpenhoff een terrein naast een kantoendrukkerij aan de Weesperzijde. Het noordelijke gedeelte werd in 1725 doorverkocht aan Mijnard van Nuld, die het terrein nog uitbreidde. Na 1728 legde Van Nuld hier de buitenplaats Amstelvreugd aan.

In 1733 wordt de buitenplaats door Van Nuld verkocht aan Michiel Bruyningh. Eind 19e eeuw was op de buitenplaats een theetuin gevestigd.

Bewoners

  • 1724 - 1725 Cornelis van Scharpenhoff
  • 1725 - 1733 Mijnard van Nuld
  • 1733 - Michiel Bruyningh

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@