Buitenplaats Bakkersparadijs

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - tegenover de Nieuwe Oosterbegraafplaats. De buitenplaats was gelegen op kavel 54 van de Watergraafsmeerpolder.

Andere benaming

Rozenburg, Klein Bartolotti, Hofstede van mevrouw Pancras

Geschiedenis

In 1717 werd de buitenplaats gesticht door de Amsterdamse burgemeester Gerbrand Pancras Michielsz., vrijheer van Westerdijkshoorn. Pancras kocht in 1717 ook het huis Bartolotti aan de Herengracht, noemde zijn buitenplaats Klein Bartolotti.

Omstreeks 1725 was mevrouw Pancras eigenaresse van de hofstede. In 1747 kocht de Amsterdamse koopman en theoloog Pieter Backer het terrein van de erfgenamen van Pancras en noemde hij het Bakkersparadijs. Na 1763 waren zowel deze buitenplaats aan de zuidoostkant van de Middenweg als de buitenplaats Rozenburg aan de noordwestkant van de Middenweg in handen van Josina Hillegonda van Eik. Zij noemde het Bakkersparadijs toen ook Rozenburg. Het voormalige Bakkersparadijs werd na 1801 gesloopt.

Bewoners

  • 1717 - Gerbrand Pancras Michielsz.
  • ca 1725 - mw Pancras
  • 1747 - Pieter Backer
  • > 1763 - Josina Hillegonda van Eik

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@