Buitenplaats Bartelot

Ligging

Amsterdam (Bijlmermeerpolder).

Geschiedenis

Met de hofstede wordt waarschijnlijk een huis met tuin van de familie Bartolotti bedoeld. De Bartolotti's, met name Willem Bartolotti, behoorden tot de eerste grondeigenaren van het tussen 1622 en 1626 drooggelegde Bijlmermeer. In 1718 kocht de Amsterdamse zeepzieder Jacob Jansz. Marcelis grond aan de zuidwestzijde van de Bijlmermeer van de familie Bartolotti.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@