Buitenplaats Blijdenhof

Ligging

Amsterdam - voormalige Heilige Weg (nu Overtoom), in de buurt van de Rijtuigenhof

Geschiedenis

Gerard Drijven was de eerste eigenaar van de buitenplaats. Deze had een tuin aan de overkant van de Overtoomsevaart, die ook Blijdenhof heette. Later kwam de buitenplaats in handen van de gebroeders Van Leuvening, die hun bezit in 1758 aan Jan Bliek overdeden

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@