Buitenplaats Borssenburg

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk (ter hoogte van de Saffierstraat)

Andere benaming

Borsenborch, Amstelstroom

Geschiedenis

Al in 1583 stond er een huis op dit terrein. De hofstede werd toen bewoond door de Amsterdamse zeepzieder Jacob Fransz. Oetgens ( - 1595). Hij had het tijdelijke woonrecht verkregen van de eigenares van de hofstede, zijn schoonmoeder Marie Jacob Dobbesdochter. Marie was getrouwd met een zekere heer Bors; daarom kreeg de hofstede de naam Borssenburg. De naam werd voor het eerst vermeld in 1596.

Vanaf 1597 was op de buitenplaats enige tijd een kruidmolen gevestigd, die bij de verkoop in 1613 van de hofstede werd afgesplitst. Het resterende deel werd toen verkocht.

Vanaf 1689 was de buitenplaats een herberg, die waarschijnlijk rond 1704 werd gesloten werd. In 1720 werd Pieter Graver sr. eigenaar van de buitenplaats; hij werd opgevolgd door zijn zoon Pieter Graver jr., die het buiten in 1731 doorverkocht.

Bij de verkoop, door Agatha Clara Crol, van de buitenplaats in 1806 wordt het Amstelstroom genoemd.

In 1916 wordt het huis gesloopt.

Bewoners

  • < 1583 - Marie Jacob Dobbesdochter x dhr Bors
  • 1720 - Pieter Graver sr.
  • - 1731 Pieter Graver jr.
  • - 1806 Agatha Clara Crol
  • - Jan Hendrik Marlof

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Vreeken, Hubert - "De buitenplaats Ionica aan de Amstel" - Tijdschrift Amstelodamum, 1997 - pag 171

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@