Buitenplaats Nieuw Borssenburg

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk

Andere benaming

Bussenburg, Hofstede van de heer van Druppinge

Geschiedenis

Nieuw Borssenburg was vermoedelijk een afsplitsing van Borssenburg. Het noordelijke deel erfde in 1639 Anna Broen, echtgenote van Abraham Verbeeck en dochter van de in dat jaar overleden Hendrik Broen. Na de dood van Verbeeck hertrouwde zij in 1643 met Servaes Aux Brebis, die in 1699 overleed. Anna Broen stichtte op haar terrein een buitenplaats.

In 1679 verkocht zij de buitenplaats met heren- en schuitenhuis aan Joan van der Upwich. Na de scheiding van diens boedel in 1704 werd de buitenplaats op zijn beurt weer gesplitst in twee delen. De ene helft kwam in bezit van Dirk van der Upwich, de andere helft in die van Dirks zuster Catharina. In 1731 werden de beide delen weer herenigd. Op 7 mei kocht Dirk het andere deel 'uit de boedel van zijn zuster Catharina'.

Bij de verkoop van de herenigde buitenplaats op 9 mei 1731 aan jonkvrouwe Elisabeth van den Bempden heette de buitenplaats in ieder geval Nieuw Borssenburg. Elisabeth noemde haar nieuwe aanwinst vervolgens Bussenburg.

De buitenplaats werd vermoedelijk in 1886 gesloopt.

Bewoners

  • 1639 - 1643 Anna Broen x Abraham Verbeeck
  • 1643 - 1679 Anna Broen x Servaes Aux Brebis
  • 1679 - 1704 Joan van der Upwich
  • 1704 - 1731 Dirk van der Upwich
  • 1731 - jkv Elisabeth van den Bempten

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@