Buitenplaats Bos en Hoven

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk (tussen begraafplaats Zorgvlied en de Rozenoordbrug van de A10)

Andere benaming

(Bossenhoven)

Geschiedenis

De 36-jarige Joan Spaaroogh, ook wel Spaaroo geheten, was in 1676 getrouwd met de zesjaar jongere Anna Spiegel. Tien jaar na hun trouwen kocht hij op 24 juni 1686 van Elisabeth Backer, weduwe van Nicolaas van Waveren, achttien morgen land aan de Amstel. Daar liet hij een boerderij en het herenhuis bouwen, dat in 1688 gereed kwam.

Op 26 september 1702 overleed Joan Spaaroogh. Het huwelijk was kinderloos en Anna Spiegel was dan ook voortaan de eigenares van de hofstede. Na het overlijden van Anna in 1714 kreeg Martinus Spaaroogh, het vruchtgebruik van de buitenplaats.

Op 21 januari 1716 overleed Martinus en de buitenplaats werd door de erfgenamen verkocht aan Christiaan van Orsoy (1670-1751) voor een bedrag van 13.600 gulden. Zijn zoon of kleinzoon, Christiaan Orsoy Christiansz. (1748-1777) geheten, erfde de buitenplaats in 1751.

Na zijn overlijden op 26 mei 1777 ging de buitenplaats over naar zijn weduwe Anna Louise van der Poorten (1752-1807). Zijn hertrouwde in 1780  met Pieter van Winter (1745-1807). De buitenplaats kreeg toen zijn naam Bossenhoven of Bos en Hoven.

In de eerste helft van de 19e eeuw was het vermoedelijk een herberg.

Bewoners

 • - 1686 Elisabeth Backer
 • 1686 – 1702 Joan Spaaroogh x Anna Spiegel
 • 1702 – 1714 Anna Spiegel
 • 1714 – 1716 Martinus Spaaroogh
 • 1716 - 1751 Christiaan van Orsoy x Sara Salome Meisterlin
 • 1751 – 1777 Christiaan Orsoy Christiaanszoon x Anna Louise van der Poorten
 • 1777 – 1780 Anna Louise van der Poorten
 • 1780 – 1807 Anna Louise van der Poorten x Pieter van Winter

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia
 • Amstelodamum, 19xx – ‘De Hofstede aan de Amstel van Joan Spaaroogh en Anna Spiegel’, pag. 205-211

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@