Buitenplaats Bos en Hoven

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk (tussen begraafplaats Zorgvlied en de Rozenoordbrug van de A10)

Geschiedenis

In 1686 kochten Joan Spaaroogh en zijn vrouw Anna Spiegel van Elisabeth Backer, weduwe van Nicolaas van Waveren, een terrein aan de Amstel. In 1688 legde het echtpaar hier een buitenplaats aan. De volgende bewoner, Martinus Spaaroogh, verfraaide de plaats met een 'bloempark met zijn palm en bollen'.

Tussen 1716 en 1751 was Christiaan van Orsoy de eigenaar van de hofstede. Zijn zoon of kleinzoon, Christiaan Orsoy Christiansz. geheten, erfde het buiten. De buitenplaats kreeg de naam Bos en Hoven nadat Orsoys weduwe Anna Louisa van der Poorten in 1780 was hertrouwd met Pieter van Winter.

In de eerste helft van de 19e eeuw was het vermoedelijk een herberg.

Bewoners

  • - < 1686 Elisabeth Backer x Nicolaas van Waveren
  • 1686 - Joan Spaaroogh x Anna Spiegel
  • 1716 - 1751 Christiaan van Orsoy
  • 1751 - Christiaan Orsoy Christiansz.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2021

@