Buitenplaats Boutenburg

Ligging

Amsterdam - Haarlemmerweg

Andere benaming

Landlust

Geschiedenis

Omstreeks 1721 was de buitenplaats in handen van de heer Konijnenberg.

In 1936 werd de buitenplaats, toen Landlust geheten, afgebroken in verband met een uitbreiding van de fabriek Patria.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@