Buitenplaats Dantzig

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - Middenweg, ongeveer bij de Cornelis Drebbelstraat

Geschiedenis

Op 27 januari 1650 koopt Cornelis Jansz Beth ( - 1667), getrouwd met Trijn(tje) Dirks van der Laan, ten overstaan van notaris Joost of Justus van de Ven te Amsterdam voor 15.250 gulden van Jan de Lenoij de kavel nr. 8, groot elf morgen en 220 roeden, en een morgen in kavel nr. 9 in de Diemermeer of Watergraafsmeer met hofstede en plantage. Hiermee beschikt hij over een buitenplaats. Ook deze buitenplaats krijgt de naam "Dantzig".

Na het overlijden van Cornelis Jansz Beth in 1667 wordt de buitenplaats door de erfgenamen verkocht.

Paulus Marcon, handelaar op de Oostzee, bouwde in 1704 hier ook een buitenplaats.

In 1753 erfden mr. Willem van Dam en zijn zuster Clara Elysabet de buitenplaatsen Dantzig en De Twee Suikermolens van hun broer Karel van Dam. Zij verkochten de buitenplaatsen in 1754. Dantzig werd in 1809 afgebroken door Harmen Bunte.

Bewoners

  • 1650 - 1667 Cornelis Jansz Beth
  • 1667 - erfgenamen Cornelis Jansz Beth
  • 1704 - Paulus Marcon
  • 1753 - 1754 Willem van Dam en Clara Elysabet
  • - 1809 Harmen Bunte

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Mededelingenvlad afdeling Zaanstreek-Waterland - "Cornelis Jansz Beth, koopman te Landsmeer en Amsterdam, en zijn nageslacht (Muijden, Van der Laan, Hoola van Nooten) door Ruud G. Louw

Foto's © Albert Speelman 2024

@