Buitenplaats Doorzicht

Ligging

Amsterdam - voormalige Heilige Weg (nu Overtoom), ongeveer tussen Johannapark en Kattenlaan

Geschiedenis

Over deze 18e eeuwse buitenplaats is weinig bekend. In 1823 werd de buitenplaats gekocht door Hermanus Mesman.

Na het overlijden van Cornelis Jansz Beth in 1667 wordt de buitenplaats door de erfgenamen verkocht.

Paulus Marcon, handelaar op de Oostzee, bouwde in 1704 hier ook een buitenplaats.

In 1753 erfden mr. Willem van Dam en zijn zuster Clara Elysabet de buitenplaatsen Dantzig en De Twee Suikermolens van hun broer Karel van Dam. Zij verkochten de buitenplaatsen in 1754. Dantzig werd in 1809 afgebroken door Harmen Bunte.

Bewoners

  • 1823 - Hermanus Mesman

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@