Hofstede Drieburg

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - de buitenplaats heeft tussen de Gooiseweg en Weesperzijde, ongeveer bij het Drieburgpad, gelegen.

Geschiedenis

De buitenplaats is gebouwd op kavel 22 van de Watergraafsmeerpolder. In 1777 werd het verkocht door Arent van Waeyen Warin, schepen van de Watergraafsmeer, aan Pieter ter Borch. Beide bestuurders van de Watergraafsmeer behoorden tot de acht bouwheren van het nieuwe Rechthuis aan de Middenweg waarvoor de tienjarige zoon van Pieter de Borch op 18 juni 1777 de eerste steen legde. In 1809 werd de buitenplaats gesloopt.

Bewoners

  • - 1777 Arent van Waeyen Warin
  • 1777 - Pieter ter Borch

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Gemeente Amsterdam - Bureau Monumenten & Archeologie - "Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Amsteldorp-Stadsdeel Oost, 2011"

Foto's © Albert Speelman 2024

@