Buitenplaats De Eendracht

Ligging

Amsterdam - aan de voormalige Heilige Weg (nu Overtoom 295)

Geschiedenis

De eigenaar had in 1780 bij testementaire beschikking bepaald dat het gebouw na zijn dood bestemd zou worden tot huisvesting van behoeftige ouden van dagen. Het werd een tehuis voor bejaarde vrouwen. Het heeft dienst gedaan tot ver in de twintigste eeuw. Nadat het enige jaren leeg had gestaan, is het in de zeventiger jaren gesloopt.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@