Buitenplaats Elk het Zijne

Ligging

Amsterdam - voormalige Heilige Weg (nu Overtoom), ter hoogte van de Zocherstraat

Geschiedenis

Rond 1731 was de buitenplaats in het bezit van Jilles Hogenberg.

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@