Buitenplaats Gunst van Boven

Ligging

Amsterdam - hoek Boerenwetering en de Govert Flinckstraat

Andere benaming

Groot Stadlander, Nieuw Stadlander

Geschiedenis

De buitenplaats was tot 1728 in handen van David Matheus de Neufville, later van Jacob Guillot en Cornelis Pullen.

Waarschijnlijk maakte pas de volgende eigenaar, Stephanus Stoete, er een herberg van met de naam Nieuw Stadlander of Groot Stadlander. In ieder geval was in 1796 sprake van de naam Nieuw Stadlander voor het grote huis ten zuiden van (Oud of Klein) Stadlander. In 1817 verkocht Engeltje Buytelaar, weduwe van Stephanus Stoete, de herberg. Het gebouw werd in 1868 gesloopt, in 1869 werd het terrein met boomgaard in bouwland veranderd.

Bewoners

  • 1728 - David Matheus de Neufville
  • - Jacob Guillot
  • - Cornelis Pullen
  • - Stephanus Stoete
  • - 1817 Engeltje Buytelaar, weduwe van Staphanus Stoete
  • 1868 sloop van de buitenplaats

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@