Buitenplaats Hartenrust

Ligging

Amsterdam - aan de voormalige Sloter(straat)weg

Andere benaming

Huis met het Torentje

Geschiedenis

De later Hartenrust genoemde hofstede was tot 1729 in handen van Nicolaas van Hoorn. Van Hoorns huis op de hofstede was voorzien van een klein torentje en werd daarom bij gebrek aan een naam ook simpelweg 'Het huis met het torentje' genoemd.

Na het overlijden van Nicolaas van Hoorn in 1729 erfde zijn broer Hendrik, koopman en fabrikant van suiker en buskruit te Amsterdam, de hofstede. Hij bezat de hofstede in ieder geval nog in 1742.

In de tweede helft van de 18e eeuw kreeg de hofstede de naam Hartenrust. In 1814 woonde lakenfabrikant Jacobus Scheurleer op de hofstede.

Bewoners

  • - 1729 Nicolaas van Hoorn
  • 1729 - Hendrik
  • 1814 Jacobus Scheurleer

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@