Buitenplaats Huis te Vraag

Ligging

Amsterdam - Rijnsburgerstraat 51 (voorheen Sloterweg 51)

Andere benaming

(Huis te Vragh, Huis de Vraag, Huys ter Vraech)

Geschiedenis

Oorspronkelijk zou hier een boerenhofstede hebben gestaan. Keizer Maximiliaan I zou hier in 1489 de weg naar Amsterdam hebben gevraagd, wat de naam zou verklaren. In 1632 wordt het Huis ter Vraech voor het eerst officieel genoemd. Het was in bezit van verschillende Amsterdamse families. In de 18e eeuw was het een katoendrukkerij met een stamp- en clandermolen op het terrein. Ook stond er een baken, een 'ijzeren hand', die de invaart vanuit de Haarlemmermeer tot dit gebied aangaf.

Bij een brand raakte het herenhuis zwaar beschadigd. Het werd opnieuw opgebouwd maar werd in 1890 gesloopt voor de aanleg van een scheepswerf en café.. Aannemer Pieter Oosterhuis kocht het deel van het terrein tussen het Jaagpad - dat van de Overtoon naar de Nieuwe Meer liep - en de Duikersloot. Op het puin van het huis liet hij vier meter zand storten, waarna het werd ingericht als particuliere protestantse begraafplaats van de Nederlandsche Hervormde Kerk.

Door de annexatie van Sloten door Amsterdam kwam de begraafplaats per 1 januari 1921 binnen het grondgebied van de gemeente Amsterdam te liggen. De gemeente weigerde in 1962 uitbreiding van de begraafplaats, kocht het gebied van 2,5 hectare aan, en sloot de begraafplaats. Er waren toen 12 duizend overledenen begraven (volgens sommige bronnen 15 duizend). Vanaf 1987 werd het gebied beheerd door de Nieuwe Oosterbegraafplaats, vanaf januari 1991 door stadsdeel Amsterdam-Zuid dat in 1998 opging in het stadsdeel Oud-Zuid. De begraafplaats zou aanvankelijk in 1992 worden geruimd, maar door de nieuwe wet op de lijkbezorging moest de periode van grafrust worden verlengd tot 2012.

Sinds 1987 wonen beeldend kunstenaar Leon van der Heijden en zijn vrouw Willemijn als beheerders en hoveniers in de voormalige aula van de begraafplaats. Zij hebben het zwaar verwaarloosde terrein sindsdien opgeknapt.

Op 18 februari 2008 verzocht een groep burgers de stadsdeelraad om Huis te Vraag en vier arbeiderswoningen aan het nabijgelegen Spijtellaantje aan te wijzen tot beschermd stadsgezicht. De raad besloot de verzoekers niet-ontvankelijk te verklaren.

Bewoners

  • 1735 - Anthony en Cornelis Langeveld

Huidige doeleinden

  • Voormalige begraafplaats

Opengesteld

  • Niet toegankelijk

Huis Te Vraag

Bronverwijzing

  • Amstelodamum - jaargang 85-1 (1998)
  • Wikipedia
  • Noord-Hollands Arcadia - pag. 353

Foto's © Albert Speelman 2021

@