Huis van Nassau

Ligging

Amsterdam

Geschiedenis

Het Huis van Nassau van Jan Jacobsz. Huydecoper (1541 - 1624) is alleen uit archiefstukken bekend. Deze leerlooier bewoonde sinds 1606 een nieuw huis op de Breestraat, in 1608 kocht hij de 'Huysinge mette hoffstede genaemt de gouden Hoeff' bij Maarssen. Hij had ook een tweetal tuinen bij de Amstel buiten de Regulierspoort in eigendom. Na zijn dood in 1624 werd zijn bezit geschat. De waarde van Goudenhoef bij Maarssen met 33 morgen grond bedroeg ƒ 16.000,--. 't Huis van Nassauen op den Amstel, buiten de Regulierspoort was ƒ 6.400,-- waard, een ververij in dezelfde buurt werd geschat op ƒ 5.500,-- en een speelhuis buiten de Regulierspoort op ƒ 4.400,--. De waarde van deze buitentuinen lijkt erg hoog, vooral vergeleken met een buitenplaats als Vogelenzang dat in 1627 ƒ 5.500,-- opbracht. Het schijnt dat het Huis van Nassau door de familie als buitenverblijf werd gebruikt, eerst in 1636 werd het verhuurd.

Bewoners

  • - 1624 Jan Jabobsz. Huydecoper

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Meischke, ir. R., "Buitenverblijven van Amsterdammers voor 1625"

Foto's © Albert Speelman 2023

@