Buitenplaats IJsland

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - Middenweg

Andere benaming

(Yslandt)

Geschiedenis

De buitenplaats was gelegen op kavel 9 van de Watergraafsmeer polder, aan de Middenweg tussen het Rechthuis en de buitenplaats Frankendael. De buitenplaats werd in het begin van de 18e eeuw gebouwd door de zouthandelaar Maurits Dreyer en in 1719 verkocht aan Johan Clemens.

Tussen 1801 en 1802 breidde Anthony Dull, heemraad en schepen van W.G.M, zijn buitenplaats Frankendael uit met terreinen op kavel 9 langs de Middenweg. Hiervoor kocht hij ook de hofstede IJsland, die in 1801 nog voorzien was van een "herenhuis, timmermanswoning, koetshuis, "een steene coupel, colonnade, menagerie, broey- en moestuynen, Bosch, Boomgaarden, Engelsch plantzoen, vischrijke vyvers en een goudvischkom", voor 9.000 gulden van Jan Gefken. Hij liet de bestaande gebouwen op de buitenplaats afbreken.

Bewoners

  • - 1719 Maurits Dreyer
  • 1719 - Johan Clemens
  • - 1801 Jan Gefken
  • 1801 - Anthony Dull

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Kruizinga, J.H. - "Oude roem herleeft in nieuwe straatnamen" - Amstelodamum, 1947

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@