Buitenplaats Laanmeer

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer)

Geschiedenis

Van 1709 tot 1740 woonde op de buitenplaats Gerard Borghorst

Bewoners

  • 1709 - 1740 Gerard Borghorst

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Gemeente Amsterdam - Bureau Monumenten & Archeologie - "Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Amsteldorp-Stadsdeel Oost, 2011"

Foto's © Albert Speelman 2024

@