Buitenplaats Leyerhoven

Ligging

Amsterdam - Vondelstraat

Andere benaming

herberg Nabij Buiten, Oud-Leyerhoven

Geschiedenis

De herberg Nabij Buiten (in 1792 met drie kolfbanen en in 1830 met toneel en vergaderlokaal) naast het Schelppad, dat tegenover de Leidschepoort lag, werd later de buitenplaats Leyerhoven van de familie Weselenburgh. Het werd voor de aanleg van de Vondelstraat (in 1868) door de architect Jon. Th. Cuypers verbouwd en Oud-Leyerhoven genoemd.

Bewoners

  • - familie Weselenburgh

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Maandblad Amstelodamum, derde jaargang, nummer 11, 1916 - pagina 98

Foto's © Albert Speelman 2024

@