Buitenplaats Meer en Burg

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - kruispunt Middenweg en Molenwatering

Andere benaming

Lusthoven, Vredenlust

Geschiedenis

De eerste eigenaar was tussen 1642 - 1669 Hendrick Duysterloo. Waarschijnlijk was het Pieter Haack van Hoven die de hofstede na 1683 Lusthoven noemde. De volgende naamsverandering vond plaats voor 1725. Arnold Kloeting, eigenaar tussen 1721 en 1726, was vermoedelijk degene die aan Lusthoven de naam Meer en Burg gaf. Ook deze naam was geen lang leven beschoren; voor 1758 gaf de familie Du Fay de nieuwe naam Vredenlust aan de hofstede.

Waarschijnlijk is de buitenplaats rond 1814 afgebroken.

Bewoners

  • 1642 - 1669 Hendrick Duysterloo
  • 1721 - 1726 Arnold Kloeting

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@