Buitenplaats Meergenoegen

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - hoek van de voormalige Kromme Schagerlaan en de 3e Schagerdwarslaan

Andere benaming

(Meer Genoegen)

Geschiedenis

De buitenplaats was gelegen op kavel 4 van de Watergraafsmeerpolder. Begin 18e eeuw was het in bezit van de heer Stegman (Stechman)/ Omstreeks 1725 was de buitenplaats in handen van zijn weduwe. Later was schepen Hermannus Metterop eigenaar. Van 1795 tot 1810 was mr. Johan Pieter Farret de eigenaar.

Na terugkeer uit West-Indië, kocht de heer Isaac de Roever (1760-1812) in 1810 de buitenplaats. Hij werd burgemeester van Diemen. Toen Napoleon naar Amsterdam zou komen heeft hij op de buitenplaats van De Roever gelogeerd. In 1810 of 1811 hertrouwde hij met Susanna Maria Heddingh (1785-1865). Uit deze huwelijk werd op 8 april 1811 Maria Wilhelmina Isabelle de Roever geboren. Isaac de Roever overleed op 18 oktober 1812 op zijn buitenplaats.

Bewoners

  • - 1725 de heer Stegman
  • 1725 - weduwe van de heer Stegman
  • - Hermannus Metterop
  • 1795 - 1810 Johan Pieter Farret
  • 1810 - 1812 Isaac de Roever x Susanna Maria Heddingh

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Gemeente Amsterdam - Bureau Monumenten & Archeologie - "Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Amsteldorp-Stadsdeel Oost, 2011"
  • Stam en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familien'', deel III, 1890 door A.A. Vorsterman van Oyen

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@