Buitenplaats Meerhuizen

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk, ter hoogte van de Amstelkade

Geschiedenis

De buitenplaats was voor 1630 in handen van de erfgenamen van Sijmon Ghijsbertsz. en Mary Jacobs. In februari 1630 werd de Amsterdammer Claes Heyndriksz. Stopper eigenaar. Tussen ca. 1652 en 1666 was Cornelis Bartholomeusz. Messier eigenaar.

In 1676 werd de naam Meerhuizen voor de eerste keer gebruikt als aanduiding voor de hofstede. In 1690 kocht Isaac Aux Brebis de buitenplaats. Hij was waarschijnlijk degene die er een herenhuis liet bouwen; in ieder geval was er in 1710, bij de verkoop van de buitenplaats door Aux Brebis aan Nicolaas van Loon Willemsz., sprake van een boerenwoning en een herenhuis.

In 1728 werd de buitenplaats verkocht aan de Amsterdamse katoendrukker Johannes Coops.

De buitenplaats overleefde de 19e eeuw en bood in 1913 onderdak aan de tentoonstelling 'De Vrouw'. Enkele jaren later werd het huis gesloopt.

Bewoners

  • - 1630 erfgenamen van Sijmon Ghijsbertsz. x Mary Jacobs
  • 1630 - Claes Heyndriksz. Stopper
  • ca 1652 - 1666 Cornelis Bartholomeusz. Messier
  • 1690 - 1710 Isaac Aux Brebis
  • 1710 - 1728 Nicolaas van Loon Willemsz.
  • 1728 - Johannes Coops

Huidige doeleinden

  • Onbekend

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@