Buitenplaats Meerrust

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer - kavel 26) - Weesperzijde, hoek met de Kruislaan

Andere benaming

Klaverblad, Het Claaverblad, De Heer Schepen Willem van Schie, Meer Rust

Geschiedenis

De hofstede werd in 1703 gebouwd door Willem van Schie, schepen en heemraad van de Watergraafsmeer. Waarschijnlijk noemde hij zijn bezitting Het Klaverblad. Hij schonk het huis in 1713 als huwelijksgeschenk aan zijn dochter.

In 1777 kocht een andere schepen en heemraad van de Watergraafsmeer de hofstede, namlijk Pieter ter Borch. Hij gaf de hofstede de naam Meerrust. In 1801 werd het gekocht door Adrianus Goudriaan, secretaris van de Watergraafsmeer. Uiteindelijk werd het in 1824 ook afgebroken voor de verbreding van het Weesperzandpad. In de jaren veertig van de 20ste eeuw werden de fundamenten van de buitenplaats herontdekt bij de aanleg van nieuwe opritten van de Kruislaan naar de Weesperzijde.

Bewoners

  • 1703 - 1713 Willem van Schie
  • 1713 - dochter van Willem van Schie
  • 1777 - Pieter ter Borch
  • 1801 - Adrianus Goudriaan
  • 1824 sloop van de buitenplaats

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Gemeente Amsterdam - Bureau Monumenten & Archeologie - "Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Amsteldorp-Stadsdeel Oost, 2011"

Foto's © Albert Speelman 2024

@