Buitenplaats Meilust

Ligging

Amsterdam - aan de voormalige Heilige Weg (nu Overtoom 491-493)

Andere benaming

Meirust, Ruimzicht

Geschiedenis

De hofstede werd waarschijnlijk gesticht door Steven Swart en was in ieder geval tot en met 1764 een buitenplaats. In dat jaar werd hier Johannes Kinker geboren. Zijn levenspartner Geertruij Margaretha de Clerq gaf later leiding aan de glanzerij die kennelijk in de laatste decennia van de 18e eeuw werd ingericht op de buitenplaats. Tussen 1874 en 1881 werd het huis samengevoegd met het ernaast liggende pand tot een dubbel huis onder de naam Ruimzicht. Tussen 1881 en 1883 brandde het huis af; het terrein bleef tot ver in de 20ste eeuw onbebouwd.

Bewoners

  • - Steven Swart

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@