Buitenplaats Mereveld

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer - kavel 53) - kruispunt Middenweg / Molenwatering

Andere benaming

Olifant

Geschiedenis

Het huis wordt in 1701 gesticht door Jan Ermen en noemde het De Oliant. In 1719 verkocht hij de buitenplaats aan Jan Lups. Deze gaf het de naam Mereveld. Jan Lups was rond 1700 samen met Christoffel Brants een van de meest vooraanstaande Nederlandse kooplieden te Moskou; zij leverden onder meer klokken en Franse wijn aan tsaar Peter de Grote. Lups en Brants, eigenaar van Petersburg bij Nederhorst den Berg aan de Vecht, waren familie van elkaar

Jan Lups overleed voor 1742. Zijn weduwe, Susanna Hoon, en hun kinderen beheerden in 1742 samen de buitenplaats.

In 1805 werd de buitenplaats gesloopt en het afbraakmateriaal verkocht.

Bewoners

  • 1701 - 1719 Jan Ermen
  • 1719 - Jan Lups x Susanna Hoon

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@