Buitenplaats Middenmeer

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer - kavel 56) - hoek Kruislaan / Middenweg

Geschiedenis

De hofstede werd in 1701 gebouwd door de gevluchte Franse Hugenoot Abraham Dormieux. Tot 1726 was de hofstede in handen van Dormieux. In 1726 kocht Jacob Faas de hofstede. Faas, was boekhouder bij de OIC en in 1728 schepen en heemraad van de Watergraafsmeer, overleed in 1740. Zijn weduwe, Christina van Kuyck, verkocht de hofstede in 1741 aan de botanicus prof. dr. Johannes Burmanus.

De buitenplaats werd omstreeks 1809 gesloopt.

In 1948 bevond zich op het terrein van de buitenplaats een Blindengeleidehondenschool.

Bewoners

  • 1704 - 1726 Abraham Dormieux
  • 1726 - 1740 Jacob Faas x Christina van Kuyck
  • 1740 - 1741 wed. Chritina van Kuyck
  • 1741 - prof. dr. Johannes Burmanus

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2023

@