Buitenplaats Mijn Lust

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk

Andere benaming

Kruiswijk, Kruisweer

Geschiedenis

In 1567 behoorde het terrein toe aan het Regulierenklooster te Heiloo en later aan de stad Haarlem. Het terrein, in 1611 Kruisweer en later Kruiswijk genoemd, werd bebouwd met een boerderij.

In 1752 werd Nicolaas de Mijn mede- en in 1756 alleenbezitter van de hofstede. Onde De Mijn groeide de hofstede uit to een buitenplaats met 'heerenhuizing, thuijnmanswoning, stalling, koetshuijzen en coepel' met de naam Mijn Lust. De buitenplaats bestond nog in 1807.

Bewoners

  • 1752 - Nicolaas de Mijn

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@