Buitenplaats Nederland

Ligging

Amsterdam - Haarlemmerweg (ongeveer bij de Van Hallstraat)

Andere benaming

Prinsenhof

Geschiedenis

Aan de Haarlemmerweg lag een buitenplaats die kennelijk verschillende keren van naam veranderde. Omstreeks 1717 werd het Prinsenhof genoemd. En in een gedicht van 1724 van A. Bogaert Nederland en daarna nog een keer 'Princen Hof nu Neerland'.

Het gedicht van Bogaert in 1724 gaat als volgt:

'Wat verder lokt my Das in 't stroomen uit myn kil,

En houdt my meenigmaal door braven hofpronk stil,

Die Neerlandt door een laan my straalen doet in d'oogen

En vaak den wandelaar tot stilstaan heeft bewogen.'

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@