Buitenplaats De Omval

Ligging

Amsterdam - tussen Amstel en het voormalige traject van de Weespertrekvaart

Andere benaming

Vrijzicht

Geschiedenis

Het huis werd waarschijnlijk rond 1650 gebouwd. In 1756 was de buitenplaats in handen van Maria Blom, de weduwe van Jonathan Dabenius. Zij verkocht in 1756 het huis aan de Amsterdammer Bart van der Hoeven, die het Vrijzicht noemde. Het terrein van de buitenplaats werd in 1771 opgedeeld.

Het huis werd waarschijnlijk omstreeks 1800 gesloopt.

Bewoners

  • - 1756 Maria Blom, weduwe van Jonathan Dabenius
  • 1756 - Bart van der Hoeven

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@