Buitenplaats Overamstel

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk (tussen Smaragdstraat en Tolstraat)

Andere benaming

Berghslust

Geschiedenis

Op een terrein dat tot de altertatie bij het Karthuizerklooster behoorde en later door de regenten van het armen- / weeshuis werd verpacht, stond al in 1612 de boerderij met huis, hooiberg en koestallen van Jacob Pietersz. Poop. In 1726 werd het terrein verkocht aan Johannas Coops sr., die al eigenaar was van de katoendrukkerij ten noorden bij het Verwerspad (nu Tolstraat). Hij of zijn zonen Johannes Coops jr. en Gerardus Coops stichtten tussen 1726 en 1751 een buitenplaats op het terrein. De zonen splitsten het boerderijterrein aan de zuidzijde af en verkochten in 1751 het terrein aan de noordzijde als 'een hofstede met heerenhuizing' aan Jan van den Bergh. Deze gaf er de naam Berghlust aan. In 1763 wordt het verkocht aan Gerard Engelberts en zijn vrouw Magdalena Nutges. Zij noemden het Overamstel.

In 1835 werd aan B. Hogendorp een sloopvergunning verleend voor de buitenplaats. Tussen 1835 en 1887 was op het terrein een glasblazerij gevestigd; het tuinhek van de buitenplaats werd als fabriekspoort gebruikt. In 1890 werd op een deel van het terrein de voormalige De Ruyterstraat aangelegd (vanaf 1915: Lutmastraat)

Bewoners

  • 1726 - Johannes Coops sr.
  • - 1751 Johannes Coops jr en Gerardus Coops
  • 1751 - 1763 Jan van den Bergh
  • 1763 - Gerard Engelberts x Magdalena Nutges

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2021

@