Buitenplaats Overmeer

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk, ter hoogte van de Uithoornstraat

Geschiedenis

Voor 1667 was het terrein in handen van Hendrik Dircsz. Spiegel, zeepzieder en raad, schepen en burgemeester van Amsterdam en bewindhebber van de OIC. Deze stichtte op het terrein aan de westkant van de Amstel, tegenover de Watergraafsmeerpolder, een bescheiden buitenplaats en gaf er de naam Overmeer aan.

In 1706 kocht Arnoldus Wittebol Vederman de buitenplaats.

In 1842 bevond zich op het terrein een snuiftabakmolen en voor 1863 een herberg. Na 1912 zou op het terrein van de buitenplaats, in een nieuw huis, het kantoor van een bloemkwekerij gevestigd hebben.

Bewoners

  • 1667 Hendrik Dircsz. Spiegel
  • 1706 - Arnoldus Wittebol Vederman

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@