Buitenplaats Overzicht

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - Schagerlaan

Andere benaming

Groenhoven, (Overzigt)

Geschiedenis

De buitenplaats werd gesticht door Gerrit Groenhoven. Deze liet er ook een huis bouwen en gaf zijn naam Groenhoven aan de nieuwe buitenplaats.

In 1701 werd de buitenplaats verkocht door mr. Cornelis van Bambeek, in de transportakte werd vermeld: "Wij Francois de Vicq, Dijkgraaf, Mr. Paul Rudolf van Kusseler en Jan van Riedt, Heemraden van Watergraafsmeer, oorkonden en kennen, dat voor ons gekomen is, de Heer Mr. Cornelis van Bambeek, Schepen der Stad Amsterdam, de welke verklaarde, verkocht, opgedragen en quytgescholden te hebben aan Jacob Pauw, een Hofstede van ouds genaamd Groenhoven met zijn getimmerte en verder opstal, met zijn bepotinge, ende beplantinge, leggende en staande in de voorsz. Meer op de Schagerlaan, achter de Hofstede van outs genaamt het Roode Hart voor 4.700 gulden".

De koper was Jacob Pauw, die deze in 1711 doorverkocht aan de doopsgezinde zijdefabrikant David van Mollen. Van Mollen was ook eigenaar van de buitenplaats annex zijderederij Zijdebalen aan de Vecht te Utrecht, die hij vanaf 1712 uitbreidde en verfraaide.

In 1717 verkocht hij de buitenplaats in de Watergraafsmeer aan zijn zwager, de Amsterdamse zijdehandelaar en -fabrikant Willem van Oosterwijk, voor 4.300 gulden. In 1722 werd Hendrik Hermansz. eigenaar van de buitenplaats. Hij gaf misschien de naam Overzicht aan de buitenplaats. In 1775 erfde Herman Das de hofstede die inmiddels met twee tuinen was vergroot. In 1781 werd het gekocht door de handelaar op Suriname, Marcellus Broen, die er in 1802 overleed.

In 1804 was de hofstede reeds verdwenen.

Bewoners

 • - Gerrit Groenhoven
 • - 1701 Cornelis van Bambeek
 • 1701 - 1711 Jacob Pauw
 • 1711 - 1717 David van Mollen
 • 1717 - 1722 Willem van Oosterwijk
 • 1722 - Hendrik Hermansz,
 • 1775 - Herman Das
 • 1781 - 1802 Marcellus Broen

Huidige doeleinden

 • Verdwenen

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia
 • Kruizinga, J.H. - "Oude roem herleeft in nieuwe straatnamen" - Amstelodamum, 1947
 • Gemeente Amsterdam - Bureau Monumenten & Archeologie - "Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Amsteldorp-Stadsdeel Oost, 2011"

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@