Buitenplaats De Parel

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) -

Geschiedenis

In 1692 werd de buitenplaats gebouwd door Eduard Emtinck, assuradeur en koopman op Frankrijk en Spanje. Na 1723 was De Parel in handen van Gilles van Hoven, bailluu en dijkgraaf van Watergraafsmeer. Hij was reeds eigenaar van de nabijgelegen hofstede Sorgwijk. Na Daniël Jacob Bierens kwam de buitenplaats in 1785 in handen van de eigenaar van de buitenplaats Voorland, de heer Van Winter. In 1785 voegde hij de beide buitenplaatsen samen.

Bewoners

  • 1692 - Eduard Emtinck
  • 1723 - Gilles van Hoven
  • 1785 Pieter van Winter

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Kruizinga, J.H. - "Oude roem herleeft in nieuwe straatnamen" - Amstelodamum, 1947

Foto's © Albert Speelman 2023

@