Buitenplaats Pauw en Hage

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - kruispunt Middenweg en Kruislaan

Andere benaming

Hofstede van Pedro Francisco de Kaersgieter van Haveren, Dronthem

Geschiedenis

In 1700 werd de buitenplaats gesticht door Joannes Nicolaesen Abo, consul en commissaris van de koning van Denemarken te Amsterdam. Hij gaf er de naam Dronthem aan. Tussen 1700 en 1706 woonde hij op deze buitenplaats en vertrok vervolgens naar Den Haag, waar hij in 1707 overleed. Erfgename was zijn dochter Anna Maria van Son, echtgenote van de Amsterdamse advocaat Matthijs van Son.

In 1719 verkocht het echtpaar de hofstede aan Pedro Francisco de Kaersgieter van Haveren. Deze r.k. koopman was uit Brugge afkomstig en bewoonde van 1711 tot 1734 in Amsterdam het huis Keizersgracht 460. In 1729 verkocht hij de buitenplaats aan David Slijk. Hij veranderde de naam in Pauw en Hage en verkocht de buitenplaats op zijn beurt in 1737.

In 1779 werd de buitenplaats gesloopt door de sloper Frederik Kaal. Waarschijnlijk heeft hij ook 'de menagerie' en een tuinhuis met stalling van de buitenplaats laten slopen.

Bewoners

  • 1700 - 1707 Joannes Nicolaesen Abo
  • 1707 - 1719 Anna Maria Abo x Matthijs van Son
  • 1719 - 1729 Pedro Francisco de Kaersgieter van Haveren
  • 1729 - 1737 David Slijk

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@