Buitenplaats De Pauwentuin

Ligging

Amsterdam - Amsteldijk (ten noorden van de Van Ostadestraat)

Andere benaming

Meerhuizen, Huis ter Hart

Geschiedenis

Deze buitenplaats was reeds in de 16e eeuw in bezit van de familie Spiegel. Het huis heeft zijn naam ontleend aan het buurtje waar het was gelegen.

Laurens Pietersz. Spiegel (ca 1500 - 1574) had hier omstreeks 1563 een perenboomgaard. In 1575 vererfde dit bezit op de ongehuwde Mary Laurensdr., die het behield tot aan haar dood in 1615. Haar broer, de Amsterdamse koopman en dichter Hendrik Laurensz. Spiegel (1549 - 1612), bezingt de buitenplaats in zijn Hertspiegel.

Het huis, met zijn karakteristieke toren werd gebouwd tussen 1605 en 1626.

In 1615 overleed Mary Laurensdr. De bezitting ging over op Laurens Jansz. Spiegel, heer van Achttienhoven. Deze bezat reeds de Nuijssenburg bij Haarlem en veel grond in de Beemster. In 1635 verkocht de weduwe van Laurens Jansz. Spiegel, Neeltje Isaacx Ouderogh, 'de thuijn genaempt d'Meerhuijzen'. In 1642 heeft dit Meerhuizen kennelijk al een nieuwe naam, Pauwentuin. Of de naam Pauwentuin afkomstig is van de vogels die in deze tuin werden gehouden of van Michael Pauw, schoonzoon en zaakwaarnemer van de familie Spiegel, is onduidelijk. Vast staat dat Pauw nooit eigenaar is geweest van de hofstede.

Tussen 1654 en 1677 werd het huis waarschijnlijk getransformeerd tot een herberg.

In 1782 dook een nieuwe naam op voor de Pauwentuin, toen werd namelijk gesproken van Huis ter Hart. Kennelijk was de nieuwe naam geen succes, want korte tijd later was weer alleen sprake van de Pauwentuin.

In de tweede helft van de 19e eeuw werde herberg gesloopt.

Bewoners

  • - 1575 familie Spiegel
  • 1575 - 1615 Mary Laurendsdr Spiegel
  • 1615 - Laurens Jansz. Spiegel x Neeltje Isaacs Ouderogh

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Meischke, ir. R., "Buitenverblijven van Amsterdammers voor 1625"
  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's © Albert Speelman 2024

@