Buitenplaats Pingelenburg

Ligging

Amsterdam - aan de Amsteldijk, iets ten zuiden van Amstelrust

Geschiedenis

In 1730 was Matthys Romswinkel eigenaar van de hofstede, alleen het is onbekend wanneer hij de hofstede gekocht heeft. In de transportregister komt de naam Pingelenburg niet voor.

In 1732 is in verband met Piingelenburg sprake van een herenhuis en een boerderij op de hofstede van de weduwe De Marez. Elisabeth van Loon, sinds 1718 weduwe van mr. Johan de Marez, blijkt dus de buitenplaats kort na 1730 te hebben gekocht.

In 1806 maakte Christiaan Andriessen een schets van de buitenplaats. Het buiten, toen nalatenschap van Trip de Marez, werd gehuurd door de Amsterdamse koopman Dirk Roelof Dirkse. In de 19e eeuw was er nog slechts een boerenhofstede over, in bezit van de Amsterdamse familie De Jongh Schouwenburg. De boerderij werd in 1955 afgebroken.

Bewoners

  • 1730 - Matthys Romswinkel
  • 1732 - Elisabeth van Loon, weduwe mr.Johan de Marezz
  • - familie Trip de Marez

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

 

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@