Buitenplaats Reigersbroek

Ligging

Amsterdam – heeft ongeveer gelegen ter hoogte van de Provincialeweg 30

Andere benaming

Hofstede van de weduwe Bentes, (Reijgersbroeck, Rijgersbroek)

Geschiedenis

Voor 1721 was het in eigendom van Brigitta Geelvinck, weduwe van mr. Albert Bentes. In april 1761 kwam het in bezit van het geslacht Thuret. Voor de ‘plaats’ werd ƒ 8.155,00 betaald. Anderhalf jaar later zijn er nog 6 morgen en 355 roe aan land bijgekocht voor ƒ 1.800,00. “In de eerste tien jaren na aankoop van de plaats is veel aan het bezit ten koste gelegd. Een boerenhuis met stal en schuur is gebouwd, terwijl van het oude boerenhuis een stal voor zes paarden en koetshuis werd gemaakt. Dit alles voor f 9.000,-. Een ,,koepel” werd gebouwd voor f 800,-, met ,,extra kostens” f 866,-. Er werden sloten gedempt en andere werden gegraven. Een ,,kom” en een snoekvijver zijn aangebracht en een brug over den eendenpoel gebouwd. Langs de sloten zijn wilgen geplant, elders kwamen italiaansche populieren. Er zijn schuttingen gezet en hagen geplant om de menagerie. Lanen verrezen naar den koepel en bij den snoekvijver.

Een beplanting kwam achter den boomgaard. ,,Het slinger bos en de starre bosjes” werden gespit en beplant. De moestuin werd onder handen genomen en ,,het land van de vinkebaan” omgespit.

Een tuin van zulk een buitenplaats was niet denkbaar zonder versieringen en dus verrezen zij. Een zonnewijzer op voetstuk werd geplaatst en later zijn er ,,vier boogies om het ront van de spheer” ter verfraaiing bij gezet. Van ,,Driemond” werden overgenomen twee hardsteenen vazen met voorstellingen in bas-relief, de eene: ,,de offerande aan Bacchus”, de andere: ,,de offerande aan Ceres”. Verder werd aangekocht ,,een Neptunus Beelt, houdende de Drietand, verselt van een Dolfijn”. Deze drie stukken waren werk van den beeldhouwer J. van Logteren. Zij kregen hun plaats in den tuin, Neptunus aan het einde van de laan, recht over den koepel.

Ook het huis onderging verbeteringen. De post voor ,,de goudleerkamer, keuken, etc. vertimmert en den zaal en bovenkamers behangen” bedroeg niet minder dan f 1.200,-. In de zaal werden schuiframen aangebracht.

Aldus is er heel wat bedacht en uitgevoerd geworden aleer ,,Reijgersbroeck” aan de verlangens der bezitters voldeed. Toen alles naar den eisch tot stand was gekomen, heeft men een ,,kaart van de Plaats in ‘t net laaten brengen”. Deze kan niet anders dan een welverzorgd geheel in beeld hebben gebracht, een lust zoowel voor de eigenaren als voor den voorbijganger.”

In 1787 werd de buitenplaats geplunderd door de Pruisen en ... de buren.

Het is onduidelijk wanneer het huis is afgebroken. In 1953 was er nog een hek met de naam Reijgersbroek aanwezig.

Bewoners

  • - 1721 Brigitta Geelvinck
  • 1761 - familie Thuret

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia
  • Amstelodamum 1953: Ernst Crone – “De Plundering van “Reijgersbroeck” door de Pruisen”, pag 56-59.

Foto's © Albert Speelman 2023

@