Buitenplaats 't Roode Hart

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - de buitenplaats heeft gelegen op de hoek van de Schagerlaan en de Ringvaart.

Geschiedenis

Robert van Schagen was in de 17e eeuw de eigenaar van een van de oudste buitenplaatsen van de Watergraafsmeer.

Bewoners

  • - Robert van Schagen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Gemeente Amsterdam - Bureau Monumenten & Archeologie - "Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Amsteldorp-Stadsdeel Oost, 2011"

Foto's © Albert Speelman 2020

@