Buitenplaats 't Roode Hart

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - de buitenplaats heeft gelegen op de hoek van de Schagerlaan en de Ringvaart.

Geschiedenis

Dit was een van de oudste buitens van de Watergraafsmeer. Waarschijnlijk was deze buiten gesticht in de 17e eeuw door Robert van Schagen. Bij de overstroming van 1651 kwam een groot deel van Watergraafsmeer onder water te staan, deze buiten kwam ongeschonden uit deze watersnoodramp. Omstreeks 1725 was de buitenplaats in handen van Esaye Gillot, die naast dit huis nog twee verschillende bezittingen in de Watergraafsmeer had (waaronder de naastgelegen hofstede De Vergulde Eenhoorn).

Bewoners

  • - Robert van Schagen

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Gemeente Amsterdam - Bureau Monumenten & Archeologie - "Archeologisch bureauonderzoek Plangebied Amsteldorp-Stadsdeel Oost, 2011"
  • Gemeente Amsterdam - Gemeente Archeologisch bureauonderzoek. Plangebied Eenhoorn. Stadsdeel Oost-Watergraafsmeer. BO 10-037, 2010

Foto's © Albert Speelman 2024

@