Buitenplaats Rozenburg

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - zuidwestzijde van de Middenweg tussen Kruislaan en Zaaiersweg

Andere benaming

het Viskaantje, Meerlust, Oud Rozenburg, (Roosenburch)

Geschiedenis

Op kavel 16 liet Govert Loten in 1642 een huis bouwen dat hij Het Viskaantje noemde.

In 1681 kocht de Amsterdamse zijdefabrikant Jacob van Lennep (1631 - 1704) voor ƒ 15.000,00 de buitenplaats en noemde het Meerlust. Via de dochter van Jacob van Lennep, Ingena, kreeg haar echtgenoot Pieter Rutgers (1629-1707) de buitenplaats in bezit. Zijn vader, David Rutgers, had zijn vermogen verdiend met fluweel, werd in 1697 door keizer Leopold I als dank voor zijn moeite en geldelijke offers voor de Doopsgezinden in de Paltz, in de Rijksadelstand verheven met toevoeging van de naam Roosenburgh. Pieter noemt daarom het huis Roosenburch.

Na zijn overlijden in 1727 erft zijn dochter Margaretha het huis. Zij was getrouwd met Jan Springwyck en verkoopt de buitenplaats twee jaar later aan Jan van Eik voor ƒ 12.000,00. Bij zijn overlijden in 1763 erft zijn dochter Josina de hofstede.

Josina was getrouwd met Josua van der Poorten, representant van Z.K.H. de Prins Erfstadhouder als Opperbewindvoerder en Gouverneur-Generaal der Oost-Indische Compagnie. Van der Poorten heeft er een belangrijk buiten van gemaakt.

Na 1763 was het aan de noordwestkant van de Middenweg gelegen in handen van Josina Hillegonda van Eik, die ook Het Bakkersparadij aan de zuidoostkant van de Middenweg bezat. Zij noemde deze nu ook Rozenburg.

In 1801 werd de buitenplaats voor ƒ 11.000,00 verkocht aan van Harmen de Vries en Roelof Gelke. Gelke wordt in 1802 uitgekocht voor ƒ 6200,00. De buitenplaats wordt een theetuin. In het begin van de 19e eeuw werd de uitspanning Oud-Rozenburg genoemd. Nadat in 1892 inboedel was verkocht werd het huis in 1893 voor een bedrag van ƒ 41.000,00 verkocht aan de burgemeester van Ouder-Amstel, mr. J.G. Kruimel. Hij verhuurde het aan een exploitant, die de succesvolle exploitatie van de theetuin voortzette.

Ca 1900 is de nieuwe eigenaar de Hollandsche Hypotheekbank.

In 1914 kocht de gemeente Amsterdam de buitenplaats voor uitbreiding van de Oosterbegraafplaats.

Bewoners

 • 1642 - Govert Loten
 • 1681 - Jacob van Lennep
 • - 1707 Ingena van Lennep x Pieter Rutgers
 • 1707 – 1729 Margaretha Rutgers x Jan Springwyck
 • 1729 – 1763 Jan van Eik
 • 1763 - Josina Hillegonda van Eik x Josua van der Poorten
 • - 1801 familie Van der Poorten
 • 1801 – 1802 Harmen de Vries en Roelof Gelke
 • 1802 – Harmen de Vries
 • 1893 – mr. J.G. Kruimel
 • 1900 – Holandsche Hypotheekbank
 • 1914 - gemeente Amsterdam

Huidige doeleinden

 • Het huis is verdwenen. Landgoed is nu onderdeel van de Oosterbegraafplaats

Bronverwijzing

 • Noord-Hollands Arcadia
 • Ons Amsterdam – diverse aflevering
 • VVOF Mededelingenblad Nr. 2 – 03-2008

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@