Buitenplaats Solitudo

Ligging

Amsterdam - in het zuidwestelijke verlengde van de Kruislaan buiten de Ringdijk van de Watergraafsmeer

Andere benaming

Lindenhoven

Geschiedenis

In 1730 was de buitenplaats in het bezit van een zekere heer Reinders. In de 18e eeuw werd het huis ook bewoond door de families Van Schie en de Bruyn; Sara van Schie ontwierp ook de tuinen.

In 1777 kocht mr. Christiaan Scholten van Aschat de hofstede Lindenhoven. In 1798 kochten Dirk en Gerardus Kruijff de hofstede. Ze lieten het huis en de bepoting verwijderen. In de 20ste was op het terrein van de voormalige buitenplaats de houtopslagplaats van de firma Harff gesitueerd.

Bewoners

  • 1730 dhr. Reinders
  • - familie Van Schie en de Bruyn
  • 1777 - mr. Christiaan Scholten van Aschat
  • 1798 - Dirk en Gerardus Kruijff

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2024

@