Buitenplaats Sterrenbos

Ligging

Amsterdam (Watergraafsmeer) - bij de Kruislaan, ongeveer tegenover het Robert Kochplantsoen. Nu terrein van de Nieuwe Oosterbegraafplaats.

Andere benaming

(Starbosch, Starre Bosch, Starrenbosch, Starbosch), De Uitvlucht (De Uytvlugt), Het Blauwe Huis

Geschiedenis

De buitenplaats was gelegen op kavel 15 van de Watergraafsmeerpolder. En werd gebouwd in 1690 dor de Amsterdamse ijzerhandelaar Matthias Trip (1648-1695) en droeg eerst de naam De Uitvlucht.

Matthias broer Jacob Trip (1650-1695) veranderde de naam in Het Blauwe Huis in 1695. De erven van Jacob Trip verkochten het terrein aan David Tremijn, die de buitenplaats de naam Sterrenbos gaf. In 1727 ging de buitenplaats over op Davids broer Nicolaas Tremijn.

In 1800 was er al sprake van de 'gewesene hofstede'.

Bewoners

  • 1690 - 1695 Matthias Trip
  • 1695 Jacob Trip
  • - 1727 David Tremijn
  • 1727 - Nicolaas Tremijn

Huidige doeleinden

  • Verdwenen

Bronverwijzing

  • Noord-Hollands Arcadia

Foto's

Foto's © Albert Speelman 2023

@